Banské technické pamiatky

V horách a dolinách Hodruše-Hámrov a Kopaníc sú poukrývané stovky štôlní, háld, šácht a podobných pamiatok na dodnes živé baníctvo. My sa budeme venovať najmä tým, ktoré sú najvýznamnejšie.