Budovanie Bajkom k tajchom

V súčasnosti je k dispozícii množstvo návodov, ako budovať a spravovať trate pre horských cyklistov. Využívame všetky podklady, ktoré sú k dispozícii a opierame sa predovšetkým o odporučenia a skúseností IMBA (International Mountain Biking Association - www.imba.com), SloMBA (Slovenská Monutainbiková Asociácia - www.slomba.sk) ako aj o množstvo podkladov pripravených ČEMBA (Česká Mountainbiková Organizace - www.cemba.cz).

Trasy budujeme v plnom súlade s prírodou, sú schvaľované úradmi životného prostredia, CHKO a Lesy SR ŠP.Hoci súčasná situácia nie je pre budovanie tratí priaznivá - nemienime čakať až bude optimálna a pracujeme na budovaní trás už teraz. Všetky činnosti realizujeme dobrovoľne a finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii, venujeme na materiálne vybavenie.

Metodika

Pri návrhu tratí využívame znalosť prostredia. Výber a návrh trás analyzujeme v prostredí Geografického informačného systému (GIS). Navrhujeme trasy z hľadiska ich náročnosti, atraktívnosti a prepojenosti.

Samotné zameranie trás vykonávame výlučne ich prejdením na bicykli a zaznamenaním v GPS prístroji.
GIS využívame ako nástroj na evidovanie všetkých trás a zaujímavostí. Používame ho aj na produkciu publikačných materiálov, orientačných tabúľ a publikovanie na Internete.

Fotografie

Na web stránke tu nájdete všetky fotografie, ktoré sme zhotovili pri našich brigádach. Niektoré z nich sú zobrazené v galérii nižšie.