Hodrušská spojka

Dlzka 4 km    45 min.

Charakteristika

Hodrušská spojka (ďalej HS) je vyznačená žltou farbou a je obojsmerne zjazdná. HS spája centrum Banskej Hodruše s VHO (červená cyklotrasa). HS umožňuje skrátiť si jazdu po VHO tým, že na orientačnom mieste 18 odbočíte z červenej cyklotrasy VHO na žltú cyklotrasu HS, prípadne môžete začať svoju trasu na orientačnom mieste 19 - Banská Hodruša a na orientačnom mieste 18, kde HS končí, sa môžete rozhodnúť, či odbočíte doprava po červenej cyklotrase VHO, smerom na orientačné miesto 21 - Červená Studňa, alebo odbočíte doľava po červenej cyklotrase VHO, smerom na orientačné miesto 17 - Kerling. HS Vás postupne prevedie popri najvýznamnejších historických pamiatkach Banskej Hodruše, ktoré spolu s baníckymi domčekmi tvoria chránenú pamiatkovú oblasť. Postupne sa od orientačného miesta 19 miestami náročným stúpaním dostanete cez dolinku GRINTÁL nad Banskú Hodrušu, odkiaľ sa ponúknu nádherné výhľady na Banskú Hodrušu a časť dediny Kopanice. Ďalej pokračuje HS po hrádzi Brennerského (Praniarskeho) tajchu, od ktorej sa napája lesná cesta až k orientačnému miestu 18, kde HS končí.
Trasa  
19 Banská Hodruša 0 km
18 4 km
Povrch  
prírodný 70 %
asfaltový 30 %
Náročnosť  
Kondícia
Technika
Sklon  
Stúpanie 384 m
Klesanie -3m

Profil

Profil trate

Mapa