MT Biker Hodruša-Hámre

Logo klubu

Klub MT Biker Hodruša-Hámre je voľné združenie amatérskych horských cyklistov, ktorým učarovala jazda na bicykli v teréne. Členovia sa neriadia žiadnymi klubovými stanovami, nemá žiadne podmienky pre prijatie do klubu. Členovia klubu rešpektujú Kódex horského cyklistu a snažia sa šíriť pozitívny obraz horskej cyklistiky na verejnosti.  

Klub vznikol spontánne. Jeho vznik by sa dal datovať do roku 2007, kedy  sa jeho členovia začali objavovať na Slovenských horských cyklomaratónoch. Snahou začlenenia jednotlivých členov pod jednu klubovú značku bolo nie len zviditeľniť sa v bikerskej komunite, ale aj dôstojne reprezentovať a zviditeľniť našu obec Hodruša-Hámre. Začiatkom roku 2008 vzniklo logo nášho klubu, boli navrhnuté a vyrobené klubové dresy, ktoré sú charakteristické svojou grafikou a červenou farbou. Takto sú naši členovia ľahko rozpoznateľní na rôznych cykloakciách a ešte výraznejšie náš klub reprezentuje našu obec. 

Členovia klubu okrem účasti na horských cyklomaratónoch, organizujú množstvo cykloturistických pojazdov nie len v Štiavnických Vrchoch, ale aj do okolitých pohorí Vtáčnika, Kremnických Vrchov a Malej Fatry, čoho dôkazom je množstvo fotomateriálu, ktorý je zverejnený v klubovej webfotogalérii. Niektorí členovia klubu každý rok organizujú spoločný niekoľkodňový pojazd do Rakúskych Álp, kde spoznávajú nie len krásnu prírodu a krásne lesné cestičky, chodníky, ale si aj vylepšujú svoju kondičku. Zopár fotografií z týchto nezabudnuteľných pojazdov môžete vidieť vo fotoalbumoch v našej webfotogalérii

Medzi zakladajúcich členov klubu môžeme zaradiť Jana Úreka z Kopaníc, Petra Greguša zo Žiaru nad Hronom a Kamila Vaška z Kopaníc. Neskôr sa k nám pridal Emil Zliechovec zo Žiaru nad Hronom. Okrem účasti na horských cyklomaratónoch sme spolu brázdili množstvo lesných ciest a zvážnic v okolitých lesoch. Na týchto pojazdoch sa k nám občas pridal Jozef Kapusta z Hodruše-Hámrov, Ivan Benča z Horných Hámrov a Edko Bača s Hodruše Hámrov. V roku 2007 klub zaznamenal prvý úspech v podobe 3. miesta Kamila Vaška v celkovom hodnotení Slovenskej MTB série v kategórii KADET. V roku 2007 na Šarišskom maratóne sa členovia klubu zoznámili s Peťom Nemcom z Bratislavy, ktorý sa po niekoľkých spoločných pojazdoch v Štiavnických Vrchoch stal v roku 2008 ďalším členom klubu MT BIKER Hodruša-Hámre. Rok 2008 bol pre klub klúčový - spoločné klubové dresy, logo klubu, účasť na mnohých cyklistických podujatiach a v neposlednom rade dobré výsledky na pretekoch všetkých členov. V roku 2008 Kamil Vaško obsadil 1. miesto v celkovom hodnotení Slovenskej cyklomaratónskej MTB série v kategórii KADET. Kamil na mnohých pretekoch skončil na medailových miestach. Aj ďalší členovia dôstojne reprezentujú nie len klub, ale aj obec svojimi umiestneniami pravidelne do 30. miesta vo svojich kategóriách, mnohokrát v náročných podmienkach. Rok 2008 bol nie len rokom bikovania a pretekania, ale v tomto roku vznikol prvý návrh cyklotrás, bol napísaný projekt na výstavbu cyklotrás BAJKOM K TAJCHOM. Rok 2009 sa niesol už v duchu výstavby cyklotrás BAJKOM K TAJCHOM, osobnej prípravy a tréningov členov na jednotlivé maratóny a samotnej účasti na horských cyklomaratónoch. V roku 2009 sa zaradil medzi členov klubu Robo Svetlík, ktorý nie len reprezentuje klub na pretekoch, ale aj sa aktívne podieľa na výstavbe a údržbe cyklotrás projektu Bajkom k tajchom. 

Klub má množstvo sympatizantov a priateľov, ktorí podporujú alebo sa zúčastňujú na klubových aktivitách.