Bajkom k tajchom

Mikovíniho zelená jazda

Popis cyklotrasy a jej parametre

DĺžkaČasPrírodný povrchAsfaltový povrchStúpanieKlesanieKondíciaTechnika
 39,3 km3 hod.57 %43 %572 m-1156 m

Cyklotrasa je vyznačená zelenou farbou a je obojsmerne zjazdná. Táto cyklotrasa je nazvaná podľa významného Slovenského banského inžiniera, zememerača, kartografa, profesora Samuela Mikovíniho, ktorý v 18. storočí stál pri zrode obdivuhodného systému jarkov, ktoré zásobovali vodou banské tajchy v celom okolí Banskej Štiavnice a Banskej Hodruše. Mikovíniho Zelená Jazda (ďalej MZJ) vedie vo veľkej časti popri takomto jarkovom systéme.

Trasa privedie bajkerov ku tajchom Malá Richňava a Veľká Richňava. Predovšetkým Veľká Richňava je ideálnym miestom na kúpanie.

Podrobný popis trasy

Mikovíniho Zelená Jazda (ďalej MZJ) je vyznačená zelenou farbou a je obojsmerne zjazdná.
Táto cyklotrasa je nazvaná podľa významného Slovenského banského inžiniera, zememerača, kartografa, profesora Samuela Mikovíniho, ktorý v 18. storočí stál pri zrode obdivuhodného systému jarkov, ktoré zásobovali vodou banské tajchy v celom okolí Banskej Štiavnice a Banskej Hodruše. MZJ vedie vo veľkej časti popri takomto jarkovom systéme. Začiatok a koniec cyklotrasy je možné zvoliť na ktoromkoľvek mieste, ktorým trasa prechádza. Odporúčame zvoliť si za začiatok cyklotrasy orientačné miesto 21 – Červená Studňa, kde je možné bez problémov zaparkovať.

Cyklotrasa začína pri odpočívadle a súbežne s Veľkým hodrušským okruhom (červená cyklotrasa, ďalej VHO) pokračuje ponad asfaltovú cestu lesnou cestou. Približne po 1 km sa VHO a MZJ rozchádzajú na Teplom potoku, kde odbočíte doprava. Približne po 100m zjazde prudko odbočíte doľava na lesnú cestu, ktorá vedie popri Dolnom hodrušskom banskom jarku (ďalej DHJ). DHJ je jedným z najdlhších banských jarkov, ktorý spolu so Špicipiarskym banským jarkom cez vodné štôlne viedol zrážkové vody do tajchov Bakomi, Vindšachta a Evička. Približne v rovnakej nadmorskej výške sa dostanete až k lyžiarskej zjazdovke, ktorú prejdete podľa cykloznačenia krížom a pokračujete lesnou cestou až k orientačnému miestu 29, kde začína krátka žltá spojka, ktorou sa dostanete na HHJ. Pokračujete rovno po lesnej zvážnici, kde môžete vidieť ústia dvoch vodných štôlní, ktoré prevádzali zrážkovú vodu z DHJ a Špicipiarskeho banského jarku do tajchov Bakomi, Vindšachta a Evička. MZJ pokračuje popod Jasenický vrch a okolo Ostrého vrchu (Špicipiarg alebo Špicberg) miestami kamenistou lesnou zvážnicou k orientačnému miestu 27, kde sa MZJ križuje z VHO (červená cyklotrasa) na lúkach nad Richňavským tajchom. Ďalej pokračujete podľa cykloznačenia zjazdom dole lúkou na asfaltovú cestu, ktorá Vás dovedie k orientačnému miestu 23 – Richňavský tajch. Tu sa môžete občerstviť v jednom z miestnych bufetov, prípadne sa okúpať v tajchu.

V orientačnom mieste 23 pri poštových schránkach prudko odbočíte doprava a pokračujete po miestnej asfaltke, ktorá Vás privedie na úzku lesnú cestu vedúcu popri Hornom kopanickom jarku. Na trase sa ponúkne výhľad do Richňavskej doliny. Cyklotrasa popri Hornom kopanickom jarku Vás dovedie k orientačnému miestu 9. Úsek od orientačného miesta 23 po orientačné miesto 9 je frekventovaný úsek využívaný pešími turistami hlavne v letných mesiacoch, preto v tejto časti cyklotrasy zvýšte svoju pozornosť a znížte svoju rýchlosť. V orientačnom mieste 9 pokračuje MZJ súbežne s červenou cyklotrasou VHO po poľnej ceste, ktorá po ľavej strane ponúkne krásny výhľad nie len na Kopanický (Moderštôlniansky) tajch, ale aj na časti dediny Kopanice – Domky, Kopanice – Baňa a protiľahlý kopec Banište. Krátkym kamenistým zjazdom, kde si treba dať pozor na zatvorenú lesnú závoru a obísť ju, sa dostanete na orientačné miesto 8, ktoré je križovatkou VHO (červená cyklotrasa), MHO (modrá cyklotrasa) a MZJ (zelená cyklotrasa). Odbočíte doľava, súbežne s červenou cyklotrasou popri Kopanickom tajchu sa dostanete na orientačné miesto 7, kde prudko odbočíte doľava na asfaltku, ktorá klesá do Richňavskej doliny. Zhruba po kilometrovom klesaní serpentínami sa dostanete na most v Richňavskej doline. Ďalej odbočíte doľava hore Richňavskou dolinou popri potoku. Stúpanie Richňavskou dolinou Vás dovedie na križovatku Kňazovské, kde na prvej odbočke odbočíte doprava na asfaltovú cestu smerom do dediny Vysoká.

Z cesty sa ponúknu výhľady na rovinatú krajinu Levického okresu po ľavej strane a po pravej strane sa ponúkne výhľad na časť dediny Kopanice. V dedine Vysoká si môžete urobiť krátku odbočku ku Katolíckemu kostolu, kde sa ponúkne krásny výhľad na rovinatú krajinu Levického okresu. Od Katolíckeho kostola sa vrátite späť k miestnej krčme a pokračujete podľa cykloznačenia k orientačnému miestu 24 – Vysoká, odkiaľ pokračujete doľava pomedzi domy na lesnú cestu, ktorá poskytne na mnohých miestach výhľady po pravej strane do Richňavskej a Voznickej doliny. Lesná cesta vás dovedie na orientačné miesto 25 – Lachtriská, kde sa cyklotrasa napojí na asfaltovú cestu vedúcu k orientačnému miestu 34 – Uhliská. V križovatke pri Obecnom úrade cyklotrasa odbočuje doprava smerom do Rudnianskej doliny. Cyklotrasa pokračuje starou asfaltkou až do dediny, kde cyklotrasa končí pri Obecnom úrade v orientačnom mieste 35 – Rudno nad Hronom.

Máte návrhy na vylepšenie tejto cyklotrasy? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.