Daruj 2% z dane na podporu projektu cyklotrás BAJKOM K TAJCHOM

Znovu tu máme obdobie, kedy bilancujeme svoje príjmy a máme možnosť ROZHODNÚŤ, kde sa použijú 2% z dane z toho čo sme zarobili v roku 2014.
V minulom roku sa rozhodlo podporiť náš projekt cyklotrás 18 darcov. Spolu ste nám prispeli na naše aktivity 771,92 EUR, za čo sa chceme menovite poďakovať: Anna T. (ZC), Monika Š. (ZC), Lenka Š. (ZC), Dušan L. (ZC), Diana D. (ZC), Tibor K. (ZC), Ján K. (ZV), Andrej R. (??), Jana Š. (BY), Vladimír K. (NZ), Pavel Š. (ZC), Michal R. (BS), Zuzana K. (PD), Zuzana P. (IL), Eva I. (??) a členovia OZ.

A čo sa nám podarilo urobiť na cyklotrasách Bajkom k tajchom aj vďaka vašej finančnej podpore?
Tak ako v živote, nie vždy všetko vyjde tak ako si naplánujeme. Nie vždy sú naše aktivity a ciele prijaté pozitívne a stretávame s nepochopením, prekážkami a vandalizmom. Vždy nás takéto reakcie zaskočia, ale aj vďaka vašej podpore nás neodradili, aby sme udržiavali a rozvíjali projekt cyklotrás Bajkom k tajchom. Takéto prekážky nás nútia upravovať a meniť naše ciele.Stále sa snažíme získať povolenie na výstavbu zábavnej trate s prvkami FCT pri lyžiarskej zjazdovke Salamandra. Tento rok je pre nás kľúčový a ak sa nám nepodarí získať potrebné povolenie v tomto období, tak upustíme od tohto zámeru a finančné prostriedky aj z predchádzajúcich období vyčlenené na tento zámer použijeme na iný účel v súvislosti s cyklotrasami Bajkom k tajchom. V povoľovacom procese sme pred cieľom a momentálne to závisí na stanovisku jednej organizácie.
Naše úsilie a vaše peniaze sme v minulom roku nevenovali len povoľovaciemu procesu na zábavnú trať FCT. Hneď na začiatku sezóny sme sa pustili do údržby cyklotrás po zime. Obnovili sme zničené cyklosmerovky na orientačných miestach 25 Lachtriská, 34 Uhliská, 23 Richňavský tajch.Zaplatili sme poplatky súvisiace s prevádzkou webovej stránky Bajkom k tajchom. Ďalšie peniaze išli na poplatky v súvislosti s registráciou nášho občianskeho združenia ako príjemcu 2% z dane a zaplatili sme správny poplatok v povoľovacom procese pre dve nové cyklotrasy v Hodrušskej oblasti, ktoré by sme chceli v tejto sezóne vyčistiť, vyznačiť a poskytnúť vám horským cyklistom ďalšie možnosti kde môžete zažiť a objaviť krásy Štiavnickej prírody.V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu  Región Banská Štiavnica (ďalej OOCR) sme vybudovali dve nové cyklotrasy (Vodárenská spojka, Štiavnická Anča), ktoré spájajú cyklotrasy Hodrušskej oblasti s cyklotrasami v Banskej Belej.V tomto roku pripravujeme vydanie novej papierovej mapy s aktualizovaným obsahom. Chceli by sme aktualizovať aj obsah na informačným tabuliach osadených na vstupných miestach projektu a budeme pokračovať popri bežnej údržbe aj s obnovou cykloznačenia v Hodrušskej oblasti. Hneď na začiatku tejto sezóny nás čaká obnova zničených cyklosmeroviek na orientačných miestach 7,11,23,27, ktoré niekomu prekážali a začiatkom novembra ich olámal.
Všetky darované peniaze spotrebujeme na materiál a služby, ktoré si samy nedokážeme zabezpečiť dobrovoľníckou prácou. Fotografie z naších dobrovoľníckych aktivít nájdete tu. Snažíme sa všetko robiť transparentne, tak aby sme nestratili vašu podporu a dôveru.

Ak sa rozhodnete poukázať nám 2% z dane a ste zamestnanec, tak ste mali do 16.02.2015 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Zamestnávateľ vám môže aj v tomto období dodatočne vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je potrebné spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane zaslať do 30.04.2015 na Vašu pobočku Finančného úradu SR (Daňový úrad).

Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu:
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY 2% ZAPLATENEJ DANE

Ak si Daňové priznanie k dani z príjmov robíte samy, tak v oddiely VIII. (typ tlačiva A, strana 5.) alebo v oddiely XIII. (typ tlačiva B, strana 10.) vyplňte nasledovné identifikačné údaje:

obchodné meno: Bajkom k tajchom
právna forma: občianske združenie
IČO: 42310504
SID: prázdne pole - nevyplňujete
ulica: Kopanice
číslo: 880
PSČ: 96661
obec: Hodruša-Hámre

NEZABUDNITE sa podpísať aj v oddieloch určených pre výpočet  sumy 2% z dane daňového priznania.Ak tam bude chýbať váš podpis, vaše peniaze nám nebudú poukázané.

Budeme radi, ak nám pošlete na našu emailovú adresu: bajkomktajchom@gmail.com krátku správu, kde uvediete vaše meno, mesto (obec) a darovanú sumu. Pomôže nám to pri našom plánovaní a budeme sa vám môcť poďakovať. 

Ďakujeme ...

03.14.2015 11:57 by Jan Urek (0 comments)

Go back

Add a comment

Pridať komentár