Daruj 2% z dane na podporu projektu cyklotrás BAJKOM K TAJCHOM

Znovu tu máme obdobie, kedy bilancujeme svoje príjmy a máme možnosť ROZHODNÚŤ, kde sa použijú 2% z dane z toho čo sme zarobili v roku 2016.
V minulom roku sa rozhodlo podporiť náš projekt cyklotrás 37 darcov, z toho boli dve firmy. Spolu ste nám prispeli na naše aktivity 2424,14 €. O použití vašich darovaných peňazí sme Vás informovali v samostatnom článku.

Ak sa rozhodnete poukázať nám 2% z dane a ste zamestnanec, tak ste mali do 15.02.2017 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Zamestnávateľ vám môže aj v tomto období dodatočne vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je potrebné spolu s Vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zaslať do 01.05.2017 na Vašu pobočku Finančného úradu SR (Daňový úrad).

Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu:
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV

Ak si Daňové priznanie k dani z príjmov robíte samy, tak v oddiely VIII. (typ tlačiva A, strana 5.) alebo v oddiely XII. (typ tlačiva B, strana 11.) vyplňte nasledovné identifikačné údaje:

obchodné meno: Bajkom k tajchom
právna forma: občianske združenie
IČO: 42310504
SID: prázdne pole - nevyplňujete
ulica: Kopanice
číslo: 880
PSČ: 96661
obec: Hodruša-Hámre

NEZABUDNITE sa podpísať aj v oddieloch určených pre výpočet  sumy 2% z dane daňového priznania.Ak tam bude chýbať váš podpis, vaše peniaze nám nebudú poukázané.

Ďakujeme ...

03.01.2017 20:57 by Jan Urek (0 comments)

Go back

Add a comment

Pridať komentár