Informácia o použití darovaných peňazí z kampane 2% z dane na podporu projektu cyklotrás BAJKOM K TAJCHOM

Aj vďaka podporovateľom projektu cyklotrás Bajkom k tajchom, ktorí mysleli na nás a rozhodli sa darovať nám 2% so svojej dane z príjmu za rok 2014, môžeme zverejniť informáciu, čo všetko sa nám podarilo zrealizovať  z darovaných peňazí. V minulom roku sme od Vás prijali spolu 1888,24 EUR.
Ďakujeme Vám za vašu dôveru a finančnú podporu. 
Množstvo fotografií z našej činnosti nájdete v našom webovom fotoalbume tu:  http://picasaweb.google.com/bajkomktajchom

O niektorých  našich aktivitách, ktoré boli financované aj z vašich darovaných peňazí  sme Vás priebežne informovali a možno ste ich aj pri jazdení po cyklotrasách Bajkom k tajchom využívali.Značná časť finančných prostriedkov aj z predchádzajúcich období bola použitá na výstavbu zábavnej trate pri športovom stredisku Salamandra Resort – flow trail Helligon. Podarilo sa nám po náročných jednaniach získať potrebné povolenie na výstavbu trate aj keď z nevôľou niektorých úradníkov v Banskej Štiavnici. Budovanie trate Helligon bolo náročné nie len po fyzickej, organizačnej stránke ale aj po finančnej.  Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb dvoch profesionálnych staviteľov trate a ich štyroch pomocníkov, prenájom minibágra, preprava minibágra, prenájom vibračnej dosky, nákup 11 ton štrku na spevnenie, nákup pohonných hmôt do použitých strojov.
tl_files/images/news/pouzitie 2percenta 2014/Helligon_1.JPG

tl_files/images/news/pouzitie 2percenta 2014/Helligon_2.JPG 
Každý rok sa nevyhneme úhrade poplatkov súvisiacich s prevádzkou domény a webovej stránky Bajkom k tajchom. Ďalšie peniaze išli na poplatky v súvislosti s registráciou nášho občianskeho združenia ako príjemcu 2% z dane, ktorú musíme absolvovať každý rok. Celý tento registračný proces zbytočne odčerpáva finančné prostriedky z nášho OZ, ktoré by sme vedeli využiť užitočnejšie a je to len istý zárobok pre banky a notárov (poplatok za bankovú informáciu – 4€, poplatok notárovi za spracovane registrácie OZ  do zoznamu prijímateľov 2% z dane – 53,80€ ).
Ďalšie finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie:
-  tlač nových papierových máp cyklotrás Bajkom k tajchom, 
- výroba ďalšej informačnej tabule na orientačnom mieste 35 Rudno nad Hronom,
- výstavba dvoch drevených odpočívadiel  na Rumplovskej a Plangáte pri červenej cyklotrase –Veľký hodrušský okruh.

tl_files/images/news/pouzitie 2percenta 2014/infotabula_Rudno.JPG 
S vybudovaním nových cyklotrás v projekte Bajkom k tajchom je spojená aj aktualizácia obsahu máp, či už na internete, v papierových mapách ale aj na informačných tabuliach. Minulý rok sme spracovali  a dali vytlačiť nový grafický podklad pre dve osadené informačné tabule. Tento rok budeme pokračovať v aktualizácii informačných tabúľ.
Z darovaných peňazí boli vyrobené stĺpy s cyklosmerovkami na nových orientačných miestach 36, 37, 38 Salamandra Resort. Boli doplnené a aktualizované cyklosmerovky na orientačných miestach 21 Červená studňa a 19 Banská Hodruša kvôli novým cyklotrasám Prachovňa a Stopa salamandry.
tl_files/images/news/pouzitie 2percenta 2014/znacenie_cyklotrasy.JPG 
V rámci údržby cyklotrás Bajkom k tajchom sme zakúpili plastovú rúru s vyšším zaťažením, ktorú sme osadili na zelenej cyklotrase vedúcej popri Dolnom hodrušskom jarku v mieste, kde tečúca voda z kopca podmáčala povrch cyklotrasy a lesné traktory ju následne rozryli.
tl_files/images/news/pouzitie 2percenta 2014/odvodnenie_DHJ.JPG

Bohužiaľ, cyklotrasy Bajkom k tajchom majú svojich neprajníkov a vandalov a počas cyklistickej sezóny došlo k poškodeniu cykloznačenia na viacerých miestach. Na orientačných miestach 7, 11,18, 23 Richňavský tajch, 27 boli polámané cyklosmerovky, ktoré sme museli dať znovu vyrobiť. Takisto vo Vyhnianskej oblasti došlo k zničeniu malých cyklosmeroviek, ktoré bolo nutné vymeniť za nové.
tl_files/images/news/pouzitie 2percenta 2014/oprava_cyklosmeroviek_27.JPG 
Keďže sieť cyklotrás Bajkom k tajchom sa rozrástla a naša komunita dobrovoľníkov sa skôr zmenšila, rozhodli sme sa časť údržby cyklotrás preniesť na plateného údržbára, ktorý celú cyklistickú sezónu hrabe, píli, odvodňuje, strihá a kosí.
tl_files/images/news/pouzitie 2percenta 2014/platena_udrzba.jpg
Popri práci plateného údržbára  pokračujú aj naše dobrovoľnícke aktivity na cyklotrasách Bajkom k tajchom. Práce je stále dosť, keďže lesní pracovníci neberú ohľad na cyklotrasy a zostáva po nich neporiadok.  Boli by sme radi, ak by sa naša malá komunita rozšírila o nových dobrovoľníkov, ktorí by nám pomohli udržiavať cyklotrasy Bajkom k tajchom pre nás všetkých.

02.28.2016 01:00 by Jan Urek (1 comments)

Go back

Add a comment

Comment by Andrej | 05.19.2016

Zdravim, je Vam mozne aj tento rok poukazat % (teraz tusim uz iba 1) z dane z prijmov ?

Pridať komentár