Informácia o použití darovaných peňazí z kampane 2% Z DANE PRE VIAC ZÁBAVY NA NOVEJ FCT TRATI.

Priatelia, chceli by sme sa Vám poďakovať za vašu finančnú podporu prostredníctvom vašich 2% z dane z príjmov za rok 2012.
Pri vyhlásení kampane 2% z Dane pre viac zábavy na novej FCT trati sme Vás informovali o pláne využiť darované finančné prostriedky z vašich daní na výstavbu novej zábavnej trate postavenej podľa zásad Flow Country Trail (FCT). Bohužiaľ schvaľovací proces na získanie povolenia na výstavbu takejto trate je náročnejší ako sme predpokladali  a stále nemáme v rukách potrebné povolenie. Momentálne prebieha povoľovacie konanie na Okresnom úrade – lesný odbor, pre ktorý spracovávame potrebnú projektovú dokumentáciu. V minulom roku sme ale stihli v tejto veci urobiť tieto úkony:
- spracovanie zámeru,
- vytýčenie FCT trate v teréne,
- spracovanie Geometrického plánu,
- identifikácia majiteľov pozemkov,
- získanie súhlasov od väčšiny vlastníkov.

Fotografie z činností okolo plánovanej zábavnej trate FCT môžete vidieť tu:
www.picasaweb.google.com/bajkomktajchom/ProjektFCTTrateHELLIGON#

Našou snahou je získať potrebné povolenie na výstavbu zábavnej trate FCT, tak aby sme ešte v tomto roku mohli začať s prácami v teréne a použiť darované peniaze.V prípade, že sa nám nepodarí získať potrebné povolenie, budeme informovať o náhradnom použití darovaných peňazí tak, aby ste vedeli o použití vašich darovaných peňazí. 

V roku 2013 sa nám podarilo vyzbierať z kampane 2% Z DANE PRE VIAC ZÁBAVY NA NOVEJ FCT TRATI spolu 1460,25 EUR. Do kampane sa zapojilo spolu 29 darcov, ktorým by sme s chceli menovite poďakovať:
Gabriel S. (LV), Peter N. (ZC), Diana D. (ZC), Katka H. (ZC), Dalibor D. (ZC), Miloš I. (ZH), Michal R. (BS), Martin M. (MA), Marek S. (TT), Andrej K. (ZV), Jozef K. (ZC), Miloš T. (ZC), Daniela Š. (ZC), Anna T. (ZC), Erika L. (ZC), Lenka Š. (ZC), Juraj B. (PU), Helena P. (ZC), Jana Š. (BY),  Mária S. (PE), Pavel Š. (ZC), Ľubica M. (ZH), Evka M. (BS), Erika H. (ZC), Ondrej D. (ZC), Radovan K. (ZC), ArcGEO s.r.o.  + realizátori projektu.

03.05.2014 11:23 by Jan Urek (0 comments)

Go back

Add a comment

Pridať komentár