Prachovňa

Dlzka 5,8 km  45 min

Charakteristika

Upozornenie: Trasa je vo výstavbe.

Cyklotrasa je vyznačená zelenou farbou a je obojsmerne zjazdná. Odporúčame si zvoliť ako začiatok cyklotrasy vstupné orientačné miesto 38 - Salamandra Resort. Nachádza sa tu parkovisko a možnosti pre občerstvenie a ubytovanie v hoteli Salamandra. Cyklotrasa vedie za hotelom Salamandra po lesnej ceste, ktorá je na úvodných kilometroch približne v rovnakej nadmorskej výške. Približne po dvoch kilometroch začne cyklotrasa klesať do Hodrušskej doliny. Prejazdom cez drevený mostík sa ocitnete v miestnej časti obce Prachovňa. Z lesnej cesty sa napojíte na miestnu komunikáciu, ktorá sa po pár metroch napojí na asfaltovú cestu vedúcu k vstupnému orientačnému miestu 19 – Banská Hodruša, kde cyklotrasa končí.V tomto vstupnom orientačnom mieste sa začína ďalšia cyklotrasa  Hodrušská spojka, ktorá vedie popri najvýznamnejších historických pamiatkach Banskej Hodruše, ktoré spolu s baníckymi domčekmi tvoria chránenú pamiatkovú oblasť.
Trasa  
38 Salamandra Resort 0 km
19 Banská Hodruša 5,8 km
Povrch  
prírodný 93 %
asfaltový 7 %
Náročnosť  
Kondícia
Technika
Sklon  
Stúpanie 64 m
Klesanie -254 m

Profil

Profil trate