Hodruša-Hámre

Kamen

V bezprostrednom okolí trás sa nachádza množstvo pozoruhodných prírodných zaujímavostí a pamiatok, ktoré sú úzko zviazané so slávnou baníckou históriou tohto regiónu. Jednotlivé kategórie týchto pozoruhodností sú uvedené v menu po ľavej strane.

Všetky pamiatky sú zakreslené na našich mapových podkladoch - online mape ako aj na mapách na stiahnutie.