Príroda a pamiatky

vchod
Trasy Bajkom k tajchom sú vedené v nádhernom prostredí Štiavnických vrchov. V bezprostrednom okolí trás sa nachádza množstvo pozoruhodných prírodných zaujímavostí a pamiatok, ktoré sú úzko zviazané so slávnou baníckou históriou tohto regiónu. Jednotlivé kategórie týchto pozoruhodností sú uvedené v menu po ľavej strane.
Všetky pamiatky sú zakreslené na našich mapových podkladoch - online mape ako aj na mapách na stiahnutie.