Connection Lukavica

Dlzka 4,6 km    30 min.

Characteristic

Cyklotrasa je vyznačená zelenou farbou a je obojsmerne zjazdná. Cyklotrasa spája cyklotrasy projektu Bajkom k tajchom s železničnou dopravou v Žarnovici. Začína v orientačnom mieste 31, kde sa napája na Vyhniansku spojku (modrá cyklotrasa). Klesanie lesnou cestou popri potoku vás zavedie do mestskej časti Lukavica – orientačné miesto 32. Ďalej cyklotrasa pokračuje asfaltovou cestou k mostu cez rieku Hron. Prejazdom cez most sa dostanete do mesta Žarnovica, kde cyklotrasa končí v orientačnom mieste 33.

Trail sections

Trasa  
33 Žarnovica 0 km
32 Lukavica 2,6 km
31 4,6 km
Surface  
Forest roads 40 %
Tarmac roads 60 %
Level  
Fitness
Technique
Elevation  
Ascent 240 m
Descent -17 m

Profil

Profil trate