Stopa salamandry

Dlzka 4,8 km  45 min

Charakteristika

Upozornenie: Trasa je vo výstavbe, zjazdný je iba úsek od orientačného miesta 38 - Salamandra Resort po orientačné miesto 36.

Cyklotrasa je vyznačená modrou farbou a je obojsmerne zjazdná. Začiatok a koniec cyklotrasy sa nachádza na cyklotrase Mikovíniho zelená jazda (zelená). Odporúčame zvoliť si začiatok cyklotrasy v orientačnom mieste 37. Vyhnete sa tak náročnému stúpaniu za hotelom Salamandra smerom na orientačné miesto 37. Cyklotrasa vedie od orientačného miesta 37 lesnou cestou najskôr miernym stúpaním a následne klesaním do doliny popri vodojeme a zaniknutom tajchu Ciblikovská lúka po pravej strane k rekreačnému stredisku Salamandra Resort, kde sa nachádza vstupné orientačné miesto 38 - Salamandra Resort, ktoré si môžete zvoliť aj za začiatok svojej plánovanej cyklotúry. Nachádza sa tu parkovisko a možnosti pre občerstvenie a ubytovanie v hoteli Salamandra.
Od Salamandra resort pokračuje cyklotrasa po asfaltovej ceste vedúcej po hrádzi Horného hodrušského tajchu. Na konci hrádze tajchu odbočíte mierne doprava na lesnú cestu, ktorá vedie najskôr krátkym prudkým stúpaním a neskôr miernym stúpaním po lesnej ceste na orientačné miesto 36 , kde cyklotrasa končí.
Trasa  
37 0 km
38 Salamandra Resort 1,8 km
36 4,8 km
Povrch  
prírodný 95 %
asfaltový 5 %
Náročnosť  
Kondícia
Technika
Sklon  
Stúpanie 212 m
Klesanie -201 m

Profil

Profil trate