Trasy Bajkom k tajchom

Kamen

Trasy Bajkom k tajchom sú určené pre horských cyklistov.

V teréne sú značené cykloznačením, ktoré presadzuje a používa Slovenský cykloklub (Jednotný systém značenia na Slovensku - STN 01 8028).

V teréne sú trasy vyznačené prostredníctvom maľovaného znaku "C", pričom sú použité 4 farby značenia - červená, modrá, zelená a žltá. 

V dôležitých miestach a v križovaniach trás je pohyb cyklistu usmernený prostredníctvom orientačných tabuliek. Tieto miesta sa nazývajú orientačné miesta. Každé z orientačných miest je očíslované a väčina z nich je pomenovaná.

Tie orientačné miesta, ktoré sú určené a vhodné na vstup do systému sú nazývané vstupné miesta. Vstupné miesta susedia s parkoviskom a sú vybavené informačnou tabuľou.

Okrem farebne vyznačených trás sú v systéme aj takzvané tématické trasy - pri ich prejazde sa cyklista orientuje iba podľa zoznamu orientačných miest, ktorými trasa prechádza. Zoznam orientačných miest, ktorými tématická trasa vedie je uvedený pri popise trasy.