Vodárenská spojka

Dlzka2,1 km 35 min

Charakteristika

Cyklotrasa je vyznačená žltou farbou a je obojsmerne zjazdná. Spája cyklotrasy projektu Bajkom k tajchom s historickým centrom mesta Banská Štiavnica, ktorá ponúka možnosť občerstviť sa a získať informácie o historických pamiatkach mesta. Odporúčame zvoliť si začiatok cyklotrasy na vstupnom orientačnom mieste 21 – Červená studňa, kadiaľ prechádzajú ďalšie cyklotrasy projektu Bajkom k tajchom. 
Trasa  
21 Červená studňa 0 km
101 Vodárenská 1,5 km
100 Námestie svätej Trojice 2,1 km
Povrch  
prírodný 69 %
asfaltový 31 %
Náročnosť  
Kondícia
Technika
Sklon  
Stúpanie 13 m
Klesanie -212 m

Profil

Profil trate

Popis trasy

Cyklotrasa vedie popri tajchu Červená studňa lesnou cestou, ktorá klesá k zdroju pitnej vody pod tajchom Červená studňa. Ďalej pokračuje lesnou cestou popri tajchu Veľká Vodárenská. Tento tajch je známy svojím tyrkysovým sfarbením vody, ktoré je najvýraznejšie na začiatku jari. Cyklotrasa sa nad mestom Banská Štiavnica napojí na miestnu asfaltovú cestu vedúcu k orientačnému miestu 101 – Vodárenská, odkiaľ je výhľad na historické centrum mesta Banská Štiavnica. Ďalej Vodárenská spojka klesá po asfaltovej ceste až do centra mesta Banská Štiavnica k vstupnému orientačnému miestu 100 – Námestie Sv. trojice, kde končí.