Zjazdnosť tratí a obmedzenia

Aktualizácia informácií k 01. 09. 2016.
Informácie o zjazdnosti tratí  sú poskytované len z cyklotrás Hodrušskej oblasti
.

Pri prejazde úseku medzi orientačným miestom 9 a orientačným miestom 23 Richňavský tajch (zelená cyklotrasa) zvýš svoju pozornosť. V tomto úseku je 
obojsmerne zvýšený pohyb peších turistov .

Medzi orientačným miestom 9 , orientačným miestom 27 a orientačným miestom 23 Richňavský tajch  (zelená a červená cyklotrasa) je opakovane, úmyselne poškodzované cykloznačenie neznámym páchateľom. Stĺp s cyklosmerovkami na orientačnom mieste 9 bol kompletne zničený a na orientačnom mieste 27 Richňavské jazero boli zničené cyklosmerovky.Preto sa pri prejazde touto časťou orientuj podľa papierovej mapy, online mapy alebo GPS mapy, prípadne na stromoch nájdeš zbytky osekaných maľovaných „C“.Lesné cesty medzi týmito orientačnými miestami majú jednoznačný smer, nie sú tam žiadne ďalšie križovatky, vedú len k uvedeným orientačným miestam.Cykloznačenie medzi týmito orientačnými miestami bude prebežne obnovované. 


Približne 900 m od orientačného miesta 8 smerom dolu na orientačné miesto 10 Kohútovo (modrá cyklotrasa)  začína úsek dlhý približne 200 metrov, kde je porvch cyklotrasy narušený po silných dažďoch. Uvedený úsek cyklotrasy je prejazdný s obmedzením. Znížte rýchlosť a zvýšte opatrnosť pri prejazde tohto úseku.