Bajkom k tajchom

Spojazdnenie Stopy salamandry

Na medzinárodný deň detí sme boli spojazdniť na západnú vetvu trasy Stopa salamandry, ktorá vedie od Salamandra Resort (orientačné miesto č. 38)  po Kamenný závoz (37) . Druhá  – východná vetva tejto trasy od Salamandra Resort (38) na Teplý potok (36) bola a je zjazdná. Obe vetvy Stopy salamandry je možné použiť ako výstupovú trasu […]