Bajkom k tajchom

Údržba cyklotrás Bajkom k tajchom v roku 2020

Hoci naše životy v minulom roku zmenil nebezpečný vírus a boj proti nemu, komunite dobrovoľníkov z OZ Bajkom k tajchom sa podarilo zabezpečiť údržbu horských cyklotrás projektu Bajkom k tajchom v rovnakom rozsahu ako v predchádzajúcich rokoch. Náš profesionálny údržbár Peťo v marci začal s odstraňovaním prekážok na cyklotrasách. Hrabaním, kopaním, odvodňovaním a v lete […]

Obnova cykloznačenia v roku 2020

Okrem zjazdnosti horských cyklotrás sme venovali náš dobrovoľnícky čas minulý rok aj obnove a doplneniu cykloznačenia. Opäť sme sa snažili do našej činnosti zapájať aj mladú generáciu.V minulom roku prvýkrát v histórii projektu Bajkom k tajchom financoval celú obnovu maľovaného cykloznačenia Slovenský cykloklub s poskytnutej dotácie od Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.Výrobu cyklosmeroviek […]