Bajkom k tajchom

ROZHODNITE aj v tomto roku, kde sa použijú 2% z vašej dane z príjmu za rok 2022

V minulom roku nás podporilo 23 darcov a 8 spoločností. Spolu ste nám poslali 8 733,12 EUR.O použití darovaných finančných prostriedkov v minulom roku sme informovali v samostatných článkoch Informácia o použití darovaných peňazí z kampane 2% z dane na podporu projektu cyklotrás BAJKOM K TAJCHOM, Odvodnenie cyklotrasy Stopa salamandry, Menej blata na Prachovni. Ak […]

Informácia o použití darovaných peňazí z kampane 2% z dane na podporu projektu cyklotrás BAJKOM K TAJCHOM

Stalo sa už pravidlom, že vás každoročne v tomto období informujeme o použití finančných prostriedkov z darovaných 2% z dane z príjmov za predchádzajúci rok. Vaša finančná podpora nám pomáha zabezpečiť hlavne financovanie údržby cyklotrás v oblasti zjazdnosti a obnovy značenia. Medzi darcami sú pravidelní podporovatelia a prispeli aj firmy. Ďakujeme za dôveru pravidelným aj novým podporovateľom. Snažíme sa nestratiť vašu dôveru […]