Bajkom k tajchom

Alej na Sandriku

Bola vysadená pred 100 rokmi a je zložená najmä z Pagaštana konského (Aesculus hipocastanum), Líp veľkolistých a malolistých (Tilia). Jedná sa o súbor viac ako 40 stromov v peknom vývoji.

História a súčasnosť

Pozoruhodná je tiež Sandrická alej pred závodom Sandrik vysadená pred 100 rokmi, zložená najmä z Pagaštana konského (Aesculus hipocastanum), Líp veľkolistých a malolistých (Tilia). Jedná sa o súbor viac ako 40 stromov v peknom vývoji.
Pagaštany sú už roky pomerne silno napadnuté húseničkami motýlika ploskáčika gaštanového ktorý vyžiera zelenú dreň v listoch , čo sa prejavuje ako žlté a hnedé škvrny. Tento motýlik škodí na gaštanoch na našom území ako zavlečený druh už viac ako 20 rokov. Boj proti škodcovi je možný dôkladným zhrabaním a spálením opadaných listov.
Stromy sú pomerne v dobrom stave, dňa 30. augusta roku 2003 však niektoré zo stromov ťažko poškodil a dokonca aj vyvrátil frontálny orkán Kirill, ktorý dolinu naplno zasiahol v smere východ-západ. Tento orkán vyvrátil aj zaujímavý asi 250 ročný dub na Kyslej.
Na jeseň roku 2009 bol rad stromov zasahujúci nad štátnu cestu pomerne necitlivo orezaný, avšak zdá sa, že aj tento zásah človeka alej veľmi nepoškodí.

Textový popis a fotografie v texte: Karsten Ivan 2010.

Poloha a okolie

'';

Máte návrhy na vylepšenie popisu zaujímavosti? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.