Anjelský prameň, Ladienka

Prameň sa nachádza pod Kamenným morom v blízkosti sochy Anjela strážneho z roku 1836.

Ryolitová sutina pod Kamenným morom vytvára svojou pórovitou štruktúrou priaznivé podmienky na vnikanie ťažkého studeného vzduchu počas zimných mrazov do sutiny, čím táto veľmi hlboko premrzne. Následkom toho sú hlbšie vrstvy celoročne podchladené a chladia aj vody Anjelského prameňa, ktorý má celoročne teplotu 4 stupne Celzia. Prameň bol zachytávaný pre miestny vodovod a bol vedený až do bývalých kúpeľov. Podobný prameň sa vyskytoval aj na druhej strane úbočia Kamennej pri pivovare.

Zhodnotenie:

  • O miestnej zaujímavosti može informovať posterová tabuľa