Bajkom k tajchom

Areál šácht Mayer 1 a 2

Nachádza sa pod Dolnohodrušským banským závodom. Šachta Mayer 1 je národná kultúrna pamiatka, celý areál je zapísaný do zoznamu súčastí svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

História a súčasnosť

Nachádza sa pod Dolnohodrušským banským závodom. Staršia nižšia šachtová veža z roku 1928 je nitovanej konštrukcie, je to výrobok železiarní v Hronci. Šachta Mayer 1 hlboká 108 m bola vyrazená v rokoch 1805 – 1807 v súvislosti s razením Voznickej dedičnej štôlne ako dopravná a vetracia šachta.
Vyššia šachtová veža je z 80 rokov 20 storočia. Šachta Mayer 2 bola tiež vyrazená ako prevádzková, dopravná a vetracia šachta v súvislosti s razením Novej odvodňovacej štôlne, ktorá mala nahradiť Voznickú dedičnú štôlňu, ktorá však slúži dodnes. Areál oboch šácht tvorí zaujímavú skupinu banských diel s rovnakým účelom s odstupom takmer 100 rokov.
Šachta Mayer 1 je národná kultúrna pamiatka, celý areál je zapísaný do zoznamu súčastí svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Textový popis a fotografie v texte: Karsten Ivan 2010.

Poloha a okolie

'';

Máte návrhy na vylepšenie popisu zaujímavosti? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.