Bachauz (Wachhaus)

Budova s pavlačou postavená v roku 1536 ako strážnica vysoko v svahu nad námestím Kalvárie Banskej Hodruše.
Spolu s Klopačkou slúžila na pozorovanie hlavnej doliny a okolitých vrchov; z Klopačky nie je vidieť do hlavnej doliny od Hronu a smerom na Kopanice.
Popri Bachauze vedie chodníček do centra Hodruše a k Hornému hodrušskému banskému závodu. Celá ulička s viacerými domami na strmom svahu sa volá Bachauz. Neskôr slúžil ako bývanie pre chudobnejších ľudí, podľa dvojice vdov ktoré v ňom kedysi bývali a chovali množstvo mačiek sa traduje aj názov „Mačací zámok“.
Dnes je kompletne citlivo zrekonštruovaný a slúži na rekreačné účely. Je národnou kultúrnou pamiatkou.