Bajkom k tajchom

Bančiansky tajch

Tento neveľký tajch postavený nad dedinou Banky má aj nasledujúce pomenovania – Banky, alebo Hofferštôlniansky, podľa banského ťažiarstva štôlne Hoffer, ktoré ho vybudovalo.

História a súčasnosť Bančianskeho tajchu

Patrí do skupiny Vyhnianskych tajchov (spolu s tajchom Rozgrund a zaniknutým Teplopotockým tajchom)preto že je v povodí Vyhnianskeho potoka. Dedina Banky je starou banskou osadou, ktorá vznikla pri šachtách ťažiacich zlato-strieborné rudy na žilách Hoffer Ruml. Samotná obec je dodnes  administratívne časťou mesta Banská Štiavnica, teda jej poslednou „vysunutou ulicou“,  akými donedávna boli aj Banská Hodruša, Štiavnické Bane alebo Vyhne.

Predchodcom  tajchu Banky bol ešte vyššie umiestnený, dnes už po stáročia vypustený Teplopotocký tajch, vybudovaný  nad dnešnou štátnou cestou Štiavnica – Hodruša –Hámre – Žarnovica. Teplopotocký tajch sa spomína ako opustený už pred rokom 1632.

Projektant tajchu nie je známy, vybudovať ho dalo v druhej polovici 18. Storočia ťažiarstvo štôlne Hoffer a to pravdepodobne na mieste staršej nádržky. Prvá písomná zmienka  je z roku 1770. Zemitá hrádza  polmesiacovitého tvaru vyklenutá smerom do doliny sa nachádza nad samotnou obcou Banky, tak aby bolo možné čo najlepšie využiť výškový spád jej vôd na pohon vodných mlynov na rudu a stúp, čo boli vlastne drviarne a úpravne využívajúce vodnú silu. Ťažiarstvo Hoffer v roku 1858 zaniklo, tajch prestal byť udržiavaný a jeho výpustné zariadenie tiež zaniklo. Keďže tajch nebol pre prípad prietrží mračien a dlhotrvajúcich dažďov vybavený bezpečnostným prepadom, ohrozoval obec ležiacu pod ním. Problémy vyvrcholili roku 1977, keď sa pri povodni voda preliala cez korunu hrádze a táto sa následne pretrhla. Našťastie objem tajchu nebol natoľko veľký, aby spôsobil straty na životoch.

V rokoch 1985 -1986 bol tajch komplexne rekonštruovaný ; v roku 1997 bol vyčistený od nánosov a vybudovaním vodného sklzu sa stal bezpečným. Dnes slúži na rekreačné účely obyvateľom a chalupárom z Baniek.

Zberné jarky

Nemá prívodné jarky

Náhonné jarky

Krátky  stometrový náhonný (odvodný) jarok viedol  vodu k šachte Terézia

Parametre
Nadmorská výška 663 m.n.m
Objem 20 000 m3
Vodná plocha 0,485 ha
Dĺžka koruny hrádze 78 m
Šírka koruny hrádze max. 1,2 m
Výška hrádze od terénu 7 m
Maximálna hĺbka 9,4 m

 

Zdroje

Textový popis a fotografie v texte: Karsten Ivan 2010.

Banner: Bajkom k tajchom 2024

Poloha tajchu a jeho okolie

Máte návrhy na vylepšenie informácií o tajchoch? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.