Banský závod dedičnej štolne Kreuzerfindung – ústie štôlne

Banský závod dedičnej štolne Kreuzerfindung – ústie štôlne, správna budova s koniarňami, najhlbšia dedičná štolňa vo Vyhniach.

Vyústenie je na východnom okraji Vyhní pri potoku v 475 mnm.

Ústie štôlne je upravené do tvaru lomeného oblúku adaptované na vodáreň roku 1947 tesne pri potoku. Povrchové objekty správy závodu sú značne poškodené napriek výmene stropu pôsobí budova správy závodu velmi ošarpane, v okolí sú staré lipové stromy. Štôlňa samotná bola odvodňovacím dielom na najhlbšej úrovni v tejto časti revíru, odvodňovala bane, ktoré vyššie v údolí dobývali od 16. storočia drahokovové rudy. Dedičná štôlňa bola razená od cca 16. storočia, v 18. storočí bola predĺžená po Anton štôlňu dopravnú. Opustená bola v súvislosti s likvidáciou Vyhnianskych závodov koncom 19. storočia.

Zhrnutie:

  • Ústie štolne je viditeľné tesne vedľa cesty za potokom, areál závodu nie je upravený.
  • O úlohe a histórii závodu Kreuzerfindung a funkcii dedičných štôlní v drahokovovom baníctve može informovať poster pri štôlni alebo budove
  • Štôlňa a okolie by malo byť vyhlásené za kultúrnu pamiatku