Belianska dedičná štôlňa

Belianska dedičná štôlňa leží v nadmorskej výške 428 m. Začiatok razenia štôlne bol v r.1505 za účelom odvodnenia banskobelianskych baní. V rokoch 1608 – 1638 sa do dedičnej šachty investovalo 91 249 zlatých, vyhĺbili sa tri vetracie šachty – Ferdinand, Mikuláš a Leopold-Viliam. Voda z baní vytekala do potoka Jasenica. Štôlňa mala v roku 1883 dľžku 5400 m a bola razená smerom juhozápad do oblasti hlavných žíl. Konečná dľžka belianskej dedičnej štôlne bola 8 700 m.Štôlňa je zaradená do zoznamu UNESCO.