Bajkom k tajchom

Beliansky tajch

Beliansky tajch leží v nadmorskej výške 559 m a vznikol pred rokom 1747. Objem nádrže bol 146 000 m³ s maximálnou hĺbkou 18 m. V roku 2001 prebehla generálna rekonštrukcia tajchu.

História a súčasnosť

Spoločne s Halčianskym tajchom patrili Gerambovej banskej únii a postavili ich ako zásobníky vody na poháňanie stúp, ktoré boli vybudované v Kozelníckej doline pozdĺž Starého potoka a potoka Jasenica až po obec Kozelník.

Zberné jarky

Dĺžka známych prítokových jarkov je 1700m.

Parametre
Nadmorská výška 556 m.n.m
Vodná plocha 0,607 ha
Dĺžka koruny hrádze 130 m
Šírka koruny hrádze max. 9 m
Výška hrádze od terénu 19 m
Maximálna hĺbka 18 m
Zdroje

Obecný úrad Banská Belá.

Banner: Bajkom k tajchom 2024

Poloha tajchu a jeho okolie

Máte návrhy na vylepšenie informácií o tajchoch? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.