Brána katolíckeho cintorína

Bola postavená pri kostole sv. Petra a Pavla v súvislosti s jeho opevňovaním v roku 1580. Brána je renesančného slohu, s kamennou tabuľou s vročením a latinsko-nemeckým nápisom: „Čo ste teraz vy, boli sme aj my. Čo sme teraz my, budete aj vy! Pamätajte: prach ste a v prach sa obrátite!“
V rozsiahlom cintoríne je viacero pamiatkovo chránených historických náhrobkov banských úradníkov ako aj hromadný hrob 15 obetí veľkého banského požiaru v roku 1879 na šachte Leopold pri razení Voznickej dedičnej štôlne.
Národná kultúrna pamiatka.