Budova mestskej radnice v Banskej Belej

Budova mestskej radnice v Banskej Belej bola postavená pravdepodobne v roku 1590, o čom svedčí kamenný mestský erb, opatrovaný v lapidáriu Starého zámku v Banskej Štiavnici. Tento erb bol umiestnený nad vchodom do budovy radnice. V súčasnosti je dom č. 35 opustený v súkromnom vlastníctve.V prízemí budovy je klembová sieň, ktorá slúžila ako strážnica mestským policajtom a z ktorej bol vchod do mestskej väznice. V nadzemnom podlaží sú dve priestranné miestnosti, ktoré zrejme slúžili ako úradné miestnosti mestského magistrátu. Ešte po druhej svetovej vojne tam bola kancelária expozitúry mestského úradu, neskôr aj kancelária poštového úradu.