Bajkom k tajchom

Budova mestskej radnice v Banskej Belej

Budova mestskej radnice v Banskej Belej bola postavená pravdepodobne v roku 1590, o čom svedčí kamenný mestský erb, opatrovaný v lapidáriu Starého zámku v Banskej Štiavnici.

História a súčasnosť

Budova mestskej radnice v Banskej Belej bola postavená pravdepodobne v roku 1590, o čom svedčí kamenný mestský erb, opatrovaný v lapidáriu Starého zámku v Banskej Štiavnici. Tento erb bol umiestnený nad vchodom do budovy radnice. V súčasnosti je dom č. 35 opustený v súkromnom vlastníctve. V prízemí budovy je klembová sieň, ktorá slúžila ako strážnica mestským policajtom a z ktorej bol vchod do mestskej väznice. V nadzemnom podlaží sú dve priestranné miestnosti, ktoré zrejme slúžili ako úradné miestnosti mestského magistrátu. Ešte po druhej svetovej vojne tam bola kancelária expozitúry mestského úradu, neskôr aj kancelária poštového úradu.

Zdroj: https://www.banskabela.sk/zaujimavosti-v-obci.html

Poloha a okolie

'';

Máte návrhy na vylepšenie popisu zaujímavosti? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.