Budova správy ťažiarstva Brenner

Ťažiarstvo Hansa Brennera prvýkrát spomenuté 1519 bolo jedným z najstarších a najbohatších ťažiarstiev v celom revíri od 15 do polovičky 17 storočia. Ťažilo rudy na žile Brenner v rovnomennej doline, bane boli prepojené s baňami v Rakovej a Finsterortom, malo vlastnú hutu a o jeho bohatstve svedčí, že dalo vybudovať najstarší  Praniarsky tajch nad Banskou Hodrušou už v 16 storočí. V roku 1640 ťažiarstvo skrachovalo kvôli technologickým problémom. Základy súčasnej budovy sú veľmi staré, budova sa spomína  roku 1536, ale bola následne viackrát prestavaná v 19. a 20. storočí. V súčasnosti slúži ako obytný dom. Zaujímavý je nástrešník vo forme plechovej postavy s vlajkou, údajne pamiatka na návštevu Gabriela Bethlena, ktorý v lete roku 1619 býval v tomto dome. Od Hodruše žiadal baníkov a peniaze pre svoje bane v Sedmohradsku, ale hodrušské devy svojimi vnadami jeho vysoké požiadavky poriadne skresali.
V záhrade domu za krížom je nenápadné ústie štôlne Brenner z 15. storočia, ktoré by malo byť v blízkej budúcnosti rekonštruované do pôvodnej podoby.