Budova správy ťažiarstva Finsterort

Nachádza sa v ústí Spitzenbergskej doliny pri  Hornej novej škole.
Ťažiarstvo Finsterort patrí k najstarším a svojho času najbohatším v revíri, fungovalo už v 16. storočí, ťažilo rudy zo žíl Finsterort a Krebsen. Ťažiarstvo združené s ďalšími do spoločenstva Handel Hodritsch (Hodrušský závod) začalo raziť Hodrušskú dedičnú štôlňu smerom pod kostol a bane Althandel. V 18. storočí prevzal ťažiarstvo kráľovský banský erár nakoniec po cca 400 rokoch rozkvetu a úpadku boli bane zastavené.
Budova ťažiarstva bola už v 18. storočí zásobovaná vlastným vodovodom, v roku 1960 bola upravená na družinu a kuchyňu hornej školy. Začiatkom 21. storočia bola odkúpená a adaptovaná na rodinný dom.
Pred domom je súsošie Immaculaty s dnes už vplyvom počasia poškodenými sochami panny Márie, sv. Mikuláša a sv. Iliju z roku 1764.

p28 01