Budova starého pivovaru neskôr sladovne

Budova prestavaná v štýle industriálnej architektúry z konca 19. stor. so starším jadrom.

Rozsiahla budova s murovaným oplotením pod miestnym úradom a kultúrnym domom, nad starým sídliskom.

Pôvodný pivovar vo Vyhniach bol založený koncom 15. storočia, pravdepodobne niektorým zo štiavnických ťažiarov. Kolujú legendy o jeho založení templármi. Pôvodné renesančné jadro bolo niekoľko krát prestavované. 1746 slúžila budova ako sídlo jezuitského rádu, prestavovaný do dnešnej podoby bol pravdepodobne v 1. polovici 19. storočia. Varenie piva v tejto budove zrušili v roku 1895, kedy bol postavený nový pivovar poniže Kachelmannovskej strojárne – odvtedy slúži ako sladovňa.

Zhrnutie:

  • Rozsiahla budova pôsobiaca masívnym dojmom je v súčasnosti nepoužívaná. Uvažovalo sa s jej adaptovaním na pivovarské múzeum nadnárodného charakteru
  • V budove je potrebné vykonať architektonický prieskum
  • Budova by mala byť vyhlásená za technickú resp. za kultúrnu pamiatku