Bajkom k tajchom

Flow Trail HELLIGON

Flowtrail Helligon Názov trate evokuje zatočenie trasy, ktoré je typické pre dychový hudobný nástroj heligón a súčasne v sebe ukrýva priezvisko banského majstra Mateja Kornela Hella. Popis Parametre Výstupová trasa Flow trail Helligon je postavený podľa zásad medzinárodného štandardu Flow Country Trail. Na trati je množstvo klopených zákrut a niekoľko terénnych vĺn. Predpokladom pre zvládnutie trate […]

Veterná spojka

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  0,8 km 10 min. 100 % 0 % 54 m -27 m Cyklotrasa je vyznačená žltou farbou a je obojsmerne zjazdná. Zo vstupného miesta Horná Roveň (107) vedie po poľnej ceste, ktorá po pravej strane obchádza oblúkom rovnú plochu vytvorenú banskou haldou. Prichádza k lesnej […]

Piargska panoráma

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  3,2 km 30 min. 100 % 0 % 125 m -70 m Cyklotrasa je vyznačená zelenou farbou, je obojsmerne zjazdná a vedie celá po poľnej ceste prevažne v lúčnatej horskej oblasti s množstvom výhľadov. Začína na orientačnom mieste Sedlo Pleso (22) odkiaľ vedie severovýchodným smerom. […]

Vodárenská spojka

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  2,1 km 35 min. 69 % 31 % 13 m -212 m Cyklotrasa je vyznačená žltou farbou a je obojsmerne zjazdná. Spája cyklotrasy Bajkom k tajchom s historickým centrom mesta Banská Štiavnica, kde je možnosť občerstviť sa a získať informácie o historických pamiatkach mesta. Ako […]

Štiavnicka Anča

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  8,5 km 1 hod. 59 % 41 % 84 m -292 m Cyklotrasa je vyznačená zelenou farbou a je obojsmerne zjazdná. Začína v orientačnom mieste Vodárenská (101) na asfaltovej ceste, ktorá smeruje k Botanickej záhrade. Ďalej pokračuje po úzkejasfaltke k Štiavnickým schodom, ktoré vedú na […]

spojky Vyhnianskej oblasti

Hájska spojka Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  0,3 km 5 min. 100 % 0 % 3 m -29 m Táto veľmi krátka spojka sa odpája od Pivovarského okruhu na orientačnom mieste 63 – križovatka Hrebeň. Jej účelom je priviesť návštevníkov – cyklistov na výhľadové miesto Hajská skala, odkiaľ je nádherný […]

Bolemanova trasa

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  14,1 km 2 hod. 92 % 8 % 670 m -196 m Začiatok trasy je pri Vodnom Raji, trať vedie južnou stranou Vyhní až do sedla Červená studňa. Jazda po trase poskytuje množstvo výhľadov, či už na samotné Vyhne ale aj na Repište a ostatné […]

Pivovarský okruh

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  12,4 km 2 hod. 62 % 38 % 524 m -524 m Okruh je obojsmerne zjazdný s odporúčaným smerom jazdy od orientačného miesta 60 Vodný raj Vyhne smerom na orientačné miesto 61. V opačnom smere jazdy sa na cyklotrase nachádza náročné stúpanie, ktoré je potrebné […]

Vyhniansky okruh

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  22,4 km 3 hod. 82 % 18 % 797 m -797 m Okruh je obojsmerne zjazdný s odporúčaným smerom jazdy od orientačného miesta 66 Dolinky smerom na orientačné miesto 70 Pri Žiakovi. V opačnom smere jazdy sa na cyklotrase nachádzajú dve náročné stúpania, ktoré je […]

spojka Kolárička

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  1,6 km 20 min. 100 % 0 % 52 m -2 m Spojka Kolárička je najkratšou trasou v okolí obce Banská Belá, jej dĺžka je len 1,7 km. Spája dve orientačné miesta – Lanzpoch a Koláričku. Hoci je cyklotrasa krátka, ponúka krásne výhľady na Banskú […]