Bajkom k tajchom

Flow Trail HELLIGON

Flowtrail Helligon Názov trate evokuje zatočenie trasy, ktoré je typické pre dychový hudobný nástroj heligón a súčasne v sebe ukrýva priezvisko banského majstra Mateja Kornela Hella. Popis Parametre Výstupová trasa Flow trail Helligon je postavený podľa zásad medzinárodného štandardu Flow Country Trail. Na trati je množstvo klopených zákrut a niekoľko terénnych vĺn. Predpokladom pre zvládnutie trate […]

spojka Lukavica

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  4,6 km 30 min. 40 % 60 % 240 m -17 m Cyklotrasa je vyznačená zelenou farbou a je obojsmerne zjazdná. Cyklotrasa spája cyklotrasy projektu Bajkom k tajchom s železničnou dopravou v Žarnovici. Začína v orientačnom mieste 31, kde sa napája na Lillovu hamovačku (modrá […]

Jelšovská spojka

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  1,8 km 20 min. 100 % 0 % 165 m -2 m Jelšovská spojka (ďalej JS) je vyznačená žltou farbou a je obojsmerne zjazdná. JS začína na orientačnom mieste 15 a končí na orientačnom mieste 17 – Kerling. JS spája VHO (červená cyklotrasa) s MHO […]

Hodrušská spojka

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  4 km 45 min. 70 % 30 % 384 m -3 m Hodrušská spojka (ďalej HS) je vyznačená žltou farbou a je obojsmerne zjazdná. HS spája centrum Banskej Hodruše s VHO (červená cyklotrasa). HS umožňuje skrátiť si jazdu po VHO tým, že na orientačnom mieste […]

Kopanická spojka

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  3,8 km 0,5 hod. 0 % 100 % 278 m -4 m Kopanická spojka (ďalej KS) je vyznačená žltou farbou a je obojsmerne zjazdná. Cyklotrasa je vedená po asfaltovej ceste. Spája a skracuje vzdialenosť medzi orientačnými miestami 5 – Kopanice a 11. Je alternatívou pre […]

Prachovňa

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  5,8 km 45 min. 93 % 7 % 64 m -254 m Cyklotrasa je vyznačená zelenou farbou a je obojsmerne zjazdná. Odporúčame si zvoliť ako začiatok cyklotrasy vstupné orientačné miesto 38 – Salamandra Resort. Nachádza sa tu parkovisko a možnosti pre občerstvenie a ubytovanie v […]

Stopa salamandry

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  4,8 km 45 min. 95 % 5 % 212 m -201 m Cyklotrasa je vyznačená modrou farbou a je obojsmerne zjazdná. Začiatok a koniec cyklotrasy sa nachádza na cyklotrase Mikovíniho zelená jazda (zelená). Odporúčame zvoliť si začiatok cyklotrasy v orientačnom mieste 37. Vyhnete sa tak […]

Lillova hamovačka

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  4,8 km 45 min. 72 % 28 % 80 m -280 m Cyklotrasa je vyznačená modrou farbou a je obojsmerne zjazdná. Cyklotrasa prostredníctvom VHO (červená cyklotrasa) spája Hodrušskú dolinu s Vyhnianskou dolinou. Začína v orientačnom mieste 30, niekoľko metrov od Národnej prírodnej rezervácii Kašivárová a […]

Mikovíniho zelená jazda

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  39,3 km 3 hod. 57 % 43 % 572 m -1156 m Cyklotrasa je vyznačená zelenou farbou a je obojsmerne zjazdná. Táto cyklotrasa je nazvaná podľa významného Slovenského banského inžiniera, zememerača, kartografa, profesora Samuela Mikovíniho, ktorý v 18. storočí stál pri zrode obdivuhodného systému jarkov, […]

Malý hodrušský okruh

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  18,4 km 2 hod. 72 % 28 % 773 m -773 m Malý hodrušský okruh má členitú trasu. Trasa je vhodná pre kondične zdatných bajkerov a odporúčame ju jazdiť v smere hodinových ručičiek tak, ako je popísaná nižšie. Trasa prechádza popri baníckom kostolíku v Jalšovej […]