Bajkom k tajchom

Veterná spojka

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  0,8 km 10 min. 100 % 0 % 54 m -27 m Cyklotrasa je vyznačená žltou farbou a je obojsmerne zjazdná. Zo vstupného miesta Horná Roveň (107) vedie po poľnej ceste, ktorá po pravej strane obchádza oblúkom rovnú plochu vytvorenú banskou haldou. Prichádza k lesnej […]

Piargska panoráma

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  3,2 km 30 min. 100 % 0 % 125 m -70 m Cyklotrasa je vyznačená zelenou farbou, je obojsmerne zjazdná a vedie celá po poľnej ceste prevažne v lúčnatej horskej oblasti s množstvom výhľadov. Začína na orientačnom mieste Sedlo Pleso (22) odkiaľ vedie severovýchodným smerom. […]

Vodárenská spojka

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  2,1 km 35 min. 69 % 31 % 13 m -212 m Cyklotrasa je vyznačená žltou farbou a je obojsmerne zjazdná. Spája cyklotrasy Bajkom k tajchom s historickým centrom mesta Banská Štiavnica, kde je možnosť občerstviť sa a získať informácie o historických pamiatkach mesta. Ako […]

Štiavnicka Anča

Dĺžka Čas Prírodný povrch Asfaltový povrch Stúpanie Klesanie Kondícia Technika  8,5 km 1 hod. 59 % 41 % 84 m -292 m Cyklotrasa je vyznačená zelenou farbou a je obojsmerne zjazdná. Začína v orientačnom mieste Vodárenská (101) na asfaltovej ceste, ktorá smeruje k Botanickej záhrade. Ďalej pokračuje po úzkejasfaltke k Štiavnickým schodom, ktoré vedú na […]