Bajkom k tajchom

Halčiansky tajch

Tajch vznikol v druhej polovici 18. storočia prehradením potoka prichádzajúceho z osady Halča patriacej k Banskej Belej. Spolu s Belianskym a Goldfusským tajchom slúžili na pohon stúp a hutníckych zariadení, ktoré sa nachádzali pod Banskou Belou a v Kozelníckej doline.

Beliansky tajch

Beliansky tajch leží v nadmorskej výške 559 m a vznikol pred rokom 1747. Objem nádrže bol 146 000 m³ s maximálnou hĺbkou 18 m. V roku 2001 prebehla generálna rekonštrukcia tajchu.

Goldfusský tajch

Táto neveľká vodná nádrž vznikla v 2. polovici 18. storočia pre posilnenie zdrojov vody z Belianskej vodnej nádrže na pohon stúp v Kozelníckej doline. Nádrž je situovaná na ľavej strane vedľa cesty vedúcej z Banskej Štiavnice do Banskej Belej, neďaleko štôlne Juraj.

Tajch Veľká Vodárenská

Z územného pohľadu patria Veľký a Malý Vodárenský tajch spolu s tajchom Červená Studňa medzi centrálne Štiavnické tajchy a to pre svoju polohu priamo nad stredovekým jadrom mesta v doline nad námestím Svätej Trojice.

Tajch Veľká Vindšachta

Pôvodne sa v doline, ktorá spadá od Richňavského hrebeňa popod časť obce Štiavnické Bane (Piarg, Piargy), nazývanej Vindšachta, nachádzali len dva staršie tajchy: Evička z roku 1638 a už zaniknutý Spodný Vindšachtský tajch z roku 1625 (dnes pod menom Suchý tajch). Oba tieto tajchy na prelome 17. a 18. storočia zrekonštruoval a zvýšil Matej Kornel Hell.

Tajch Rozgrund

Tajch Rozgrund držal dlhých 111 rokov (až do roku 1855) svetové prvenstvo v uhle sklonu sypanej hrádze, čo znamená, že jeho zemitá hrádza mala najstrmšie svahy spomedzi všetkých sypaných hrádzí . Okrem toho je druhým najväčším tajchom celého systému vodných nádrží , čo sa týka zadržiavanej vody.

Tajch Ottergrund

Tento tajch patrí do skupiny malých tajchov, má však jedno prvenstvo: je najvyššie položeným tajchom v Štiavnických vrchoch (801 m.n.m.). Veľkosť a poloha tajchu sú spravidla v priamej úmere: čím je tajch vyššie, tým má menšie povodie a teda aj menšiu veľkosť.

Veľký a Malý Richňavský tajch

Pôvodne bola na ich mieste jedna veľká Richňavská nádrž, najväčšia v celom revíri, neskôr však pre problémy s tesnosťou hrádze bola rozdelená na dve nádrže. Aj po ich rozdelení je naďalej Veľká Richňava najväčšou a najhlbšou nádržou v Štiavnických vrchoch.

Kopanický tajch

Patrí do skupiny Hodrušských tajchov. Patrí medzi nádrže postavené na mieste, kde sú len slabé prítoky, preto má Kopanický tajch najrozsiahlejší systém zberných jarkov zo všetkých Hodrušských tajchov.

Tajch Klinger

Dnešná hrádza tajchu Klinger patrí k tým novším. Bola vybudovaná poniže starej Klingerštolnianskej nádrže vybudovanej Jozefom Karolom Hellom, zároveň však stavbou novej väčšej nádrže povodný Hellov tajch zanikol, a jeho hrádza bola v roku 1829 rozobraná. Meno tento tajch nesie po významných a starých štolniach Klinger, nazývaných aj Horná/Krátka a Dolná/Dlhá Klinger štolňa.