Bajkom k tajchom

Zjazdnosť trás

Na všetkých trasách Bajkom k tajchom prebieha momentálne jarná údržba. Upravujeme povrch a odstraňujeme množstvo popadaných stromov, ktoré spôsobili víchrice.  Špeciálna situácia je na Vyhnianskom okruhu. V oblasti vyznačenej na mape na úseku dlhom cca 300 až 500 metrov sú hlboké vyjazdené koľaje. Prejazdnosť trasy je obmedzená. Túto sezónu nahradíme úsek alternatívnym trailom. O vyriešení budeme […]

Upozornenie pre používateľov mobilných aplikácií Mapy.cz a Windy Maps.

Aktuálne verzie máp oboch aplikácií chybne navigujú používateľov po Hodrušskej spojke, trasa na nich vchádza na súkromný pozemok, ktorý je nad Banskou Hodrušou. Webové verzie týchto aplikácií túto chybu nemajú. Oslovili sme prevádzkovateľa Mapy.cz (Windy Maps má rovnaký obsah pre naše územie) a sľúbil nápravu v najbližšej aktualizácii mobilných aplikácií. Odporúčame pri notifikácii o novej […]

Spojazdnenie Stopy salamandry

Na medzinárodný deň detí sme boli spojazdniť na západnú vetvu trasy Stopa salamandry, ktorá vedie od Salamandra Resort (orientačné miesto č. 38)  po Kamenný závoz (37) . Druhá  – východná vetva tejto trasy od Salamandra Resort (38) na Teplý potok (36) bola a je zjazdná. Obe vetvy Stopy salamandry je možné použiť ako výstupovú trasu […]