Category: Upozornenia a zjazdnosť

Informácie o zjazdnosti trás ako aj dôležité upozornenia.

0

Zjazdnosť trás

Na všetkých trasách Bajkom k tajchom prebieha momentálne jarná údržba. Upravujeme povrch a odstraňujeme množstvo popadaných stromov, ktoré spôsobili víchrice.  Špeciálna situácia je na Vyhnianskom okruhu. V oblasti vyznačenej na mape na úseku dlhom cca...

0

Spojazdnenie Stopy salamandry

Na medzinárodný deň detí sme boli spojazdniť na západnú vetvu trasy Stopa salamandry, ktorá vedie od Salamandra Resort (orientačné miesto č. 38)  po Kamenný závoz (37) . Druhá  – východná vetva tejto trasy od...