Bajkom k tajchom

Banský závod Alžbeta – ústie štôlne

Štôlňa Alžbeta sa používala ako fárací obzor závodu Alžbeta-Unverzagt a otvárala žilný systém prepojený s Anton žilou v údolí Hodruška. Závod Alžbeta bol druhý najrozsiahlejší banský závod vo Vyhniach.

Prekop k Šachte sv. Trojice

Ústie štôlne je polkruhového tvaru s pôvodným kruhovým vlysom Svätej trojice nad ústím. Je uzavreté murovanou stenou, v roku 2010 bolo zrekonštruované Rudnými Baňami š.p. do stavu zo začiatku 20. storočia.

Dopravná alebo Štôlňa sv. Antona z Padovy

Pôvodne dedičná štôlňa na odvodňovanie antoništôlnianskych baní, najvýznamnejšia Vyhnianska baňa na vzácne kovy, v náznakoch vidno zvyšky povrchových objektov a stúp tohto závodu.

Dedičná štolňa Windischleuten

Dedičná štôlňa Windischleuten patrí k najstarším dedičným štôlňam v rudnom revíri, prvá zmienka je z roku 1534 kedy je zmienená ako opustená a zatopená.

Belianska dedičná štôlňa

Belianska dedičná štôlňa leží v nadmorskej výške 428 m. Začiatok razenia štôlne bol v r.1505 za účelom odvodnenia banskobelianskych baní.

Baňa Rozália

Baňa Rozália je začiatkom 21. storočia poslednou činnou baňou v Štiavnických vrchoch, známa je však najmenej 400 rokov.

Voznická dedičná štôlňa

Svojho času najdlhšie banské dielo na svete, s dĺžkou viac ako 16,5 kilometra, prechádza popod celú Hodrušskú dolinu a prepojuje Vyhnianske, Belianske, Štiavnické a Piargske bane.

Štôlňa Schopfer

Baňa Schopfer bola jednou z najväčších banských prevádzok od 18 storočia.