Bajkom k tajchom

NPR Kamenné more

NPR Kamenné more vo Vyhniach je najväčším kamenným morom na území Karpát. Vzniklo pri poslednom zaľadnení roztrhaním ryolitového kamenného brala na vrchole a pádom sutiny do údolia, pričom dochádzalo k jej gravitačnému triedeniu – najväčšie balvany sa odkotúľali najďalej do doliny

Anjelský prameň Ladienka

Ryolitová sutina pod Kamenným morom vytvára svojou pórovitou štruktúrou priaznivé podmienky na vnikanie ťažkého studeného vzduchu počas zimných mrazov do sutiny, čím táto veľmi hlboko premrzne.

Alej na Sandriku

Bola vysadená pred 100 rokmi a je zložená najmä z Pagaštana konského (Aesculus hipocastanum), Líp veľkolistých a malolistých (Tilia). Jedná sa o súbor viac ako 40 stromov v peknom vývoji.

Hodrušský gaštan jedlý

Je nesporne najzaujímavejším stromom v Hodruši–Hámroch. Nachádza v bezprostrednej blízkosti Pázmánovho majera na juhozápadnom plošine hrebienka medzi Hlôžkovou dolinkou a dolinou Tiergarten, na pravej strane hlavnej Hodrušskej doliny.

Dvojica líp v Dolných Hámroch

Dôvodom ochrany tejto dvojice stromov je dokumentácia rozdielnych  rastových schopností lipy veľkolistej pri pamiatkovom objekte. Lipy boli totiž vysadené naraz, veľmi pravdepodobne v roku 1744 pri prestavbe kaplnky Panny Márie Sedembolestnej, sú však rôzne vyrastené.

Hruška poľná na Vrchoch

Pekná, cca 100 rokov stará Hruška poľná planá (Pyrus pyraster Burgsd.) rastie na Horných vrchoch v nadmorskej výške cca 450 m na hrane plošiny vytvorenej oraním pôdy.

Dvojica líp v Jalšovej

Pekná dvojica líp malolistých starých cca 100 rokov mohutného vzrastu na okraji plošiny, na ktorej je postavený barokový Jalšovský kostolík.