Bajkom k tajchom

Stratené staré Vyhnianske kúpele

Vyhnianske pramene podnietili vznik prvých kúpeľov už od 15 storočia, postupne boli budované a rozširované až do začiatku 20. storočia, kedy vo Vyhniach bolo 18 kúpeľných domov s ubytovaním a sociálnym zázemím.

Rímskokatolícky kostol sv. Archanjela Michala

Pôvodný kostol spomínaný v roku 1584 pravdepodobne drevený sa nachádzal na lokalite Hrobíky. Nový kostol bol pravdepodobne s použitím kresaného kameňa zo základov pôvodného kostola postavený v roku 1776 podľa projektu T. Pircknera v neskorobarokovom štýle.

Kúpeľná kaplnka

Nachádza sa nad bývalými kúpeľmi, v parčíku pod hotelom Termál. Pôvodná kaplnka Jána Krstiteľa sa nachádzala nižšie v parku a bola zbúraná pri rozširovaní kúpeľného domu.

Budova starého pivovaru neskôr sladovne

Budova prestavaná v štýle industriálnej architektúry z konca 19. stor. so starším jadrom. Rozsiahla budova s murovaným oplotením pod miestnym úradom a kultúrnym domom, nad starým sídliskom.

Oldingerov ústav – kláštor

Oldingerov ústav – kláštor bol postavený v roku 1907 a bol určený pre cirkevnú dievčenskú školu a kláštorné ubytovanie pre rehoľné sestry. Po nútenom odchode rehoľných sestier  bola budova pridelená MNV a až do postavenia novej školy tu bola umiestnená škola.

Budova mestskej radnice v Banskej Belej

Budova mestskej radnice v Banskej Belej bola postavená pravdepodobne v roku 1590, o čom svedčí kamenný mestský erb, opatrovaný v lapidáriu Starého zámku v Banskej Štiavnici.

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Na námestí obce v bezprostrednej blízkosti štátnej cesty stojí kaplnka sv. Jána Nepomuckého. Vybudovaná bola v roku 1756 za účinkovania farára Štefana Stokkera, pričinením Andreja Hertingera, senátora a banského majstra v Banskej Belej.

Kaplnka sv. Alžbety

Kaplnka sv. Alžbety v cintoríne bola postavená v r. 1892 farárom Antonom Oldingerom. Pod kaplnkou je pochovaný farár Oldinger s matkou a dvomi sestrami.