Bajkom k tajchom

CHPV Vyhniansky travertín, „Mamut“

Travertín vzniká vyzrážaním vápenitej zložky termálnej vody po jej ochladení. CHPV je živá, je na ňu zabezpečený prívod termálnej vody.

História a súčasnosť

Nachádza sa na západnom svahu vrchu Tisová za tenisovými kurtami južne od Vodného raja tesne nad dnom doliny.

CHPV Vyhniansky travertín je jedinou zachovanou živou travertínovou kopou z pôvodných dvoch vo Vyhnianskej doline, staršia Kaskáda pod kúpeľom Bankáreň bola zahrnutá hlinou pri stavbe vonkajšieho bazéna v 60. rokoch 20. storočia po zničení pôvodných kúpeľov po 2. svetovej vojne. Travertín vzniká vyzrážaním vápenitej zložky termálnej vody po jej ochladení. CHPV je živá, je na ňu zabezpečený prívod termálnej vody. V travertíne sa uchovávajú aj v súčasnosti zvyšky listov a machov po pokrytí kalcitom. Tvarom tento travertínový útvar pripomína prednú časť tela Mamuta s hlavou a chobotom. Výskyt travertínov vo vulkanickom pohorí je pomerne výnimočný. Za CHPV bol vyhlásený v roku 1986.

Zhodnotenie:

  • CHPV je v dobrom stave, je naň privádzaná termálna voda, preto dorastá a je „živý“
  • Najlepší prístup zo dna doliny je zahradený oplotením tenisových kurtov, druhá možná prístupová cesta k nemu od strany bazéna je síce vybavená bráničkou v oplotení, táto je však trvalo zamknutá a preto je prístup záujemcov veľmi sťažený
  • Je potrebné zabezpečiť trvalo prístupnú cestu k CHPV

Textový popis a fotografie v texte: Karsten Ivan 2010.

Poloha a okolie

'';

Máte návrhy na vylepšenie popisu zaujímavosti? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.