Cintorínsky kostol sv. Petra a Pavla v Banskej Hodruši

Neskorogotický kostol, postavený v rokoch 1575 -1577 na vyvýšenej ostrohe výbežku Trenč nad dolinou. V starých dokumentoch sa nazýval Frauenpergh (Ženský kopec) – rovnako ako cintorínsky kostol postavený v roku 1515 v Banskej Štiavnici. Pravdepodobne ho postavili evanjelickí veriaci, ale v priebehu storočí si ho evanjelici s katolíkmi viackrát vymenili, podľa toho, ktorá z cirkví v Hodruši prevládala. V roku 1580 bol v súvislosti s tureckými nájazdmi opevnený hradobným múrom, čo však nezabránilo jeho vypáleniu. Gotické prvky sú po viacerých opravách a prestavbách zotreté, múr južnej steny hlavnej lode však pod omietkou zrejme ukrýva gotický sedlový portál, čomu nasvedčujú obrysy puklín. Barokový mobiliár bohatej barokovej oltárnej výbavy bol začiatkom 21. storočia opakovane vykrádaný (7 x!), a tak z neho zostali už len žalostné zvyšky, kostol nemá vlastnú sakristiu.
V rokoch 2005 -2006 boli základy kostola odvodnené a bola opravená strecha. Zvony sú z rokov 1796 a 1880.
Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou.