Daruj 2% z dane na údržbu cyklotrás Bajkom k tajchom

ROZHODNITE aj v tomto roku, kde sa použijú 2% z Vašej dane z príjmu za rok 2019.
V minulom roku nás podporilo 23 darcov a 3 spoločnosti. Spolu ste nám poslali 2483,49 EUR.
O použití darovaných finančných prostriedkov v minulom roku sme informovali v samostatnom článku tu.
Ak ste sa v tomto roku rozhodli darovať svoje 2% z dane na iný účel, tak skúste aspoň zvýšiť svoj občiansky tlak na politikov vo svojom regióne, aby začali niečo robiť pre podporu turizmu a ochranu našich lesov, lebo zatiaľ sú to len sľuby bez konkrétnych opatrení.

Ak sa rozhodnete poukázať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu, tak je potrebné zaslať do 30.04.2020 na Vašu pobočku Finančného úradu SR (Daňový úrad) Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré ste dostali od vášho zamestnávateľa spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane. Nezabudnite sa podpísať na Vyhlásení, bez podpisu bude neplatné.
Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu:
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY 2% ZAPLATENEJ DANE

Ak Daňové priznanie k dani z príjmov podávate na Finančný úrad SR sami, tak v oddiele VIII. (typ tlačiva A, strana 5.) alebo v oddiele XII. (typ tlačiva B, strana 12.) vyplňte nasledovné identifikačné údaje:

obchodné meno: Bajkom k tajchom
právna forma: občianske združenie
IČO: 42310504
SID: prázdne pole – nevyplňujete
ulica: Kopanice
číslo: 880
PSČ: 96661
obec: Hodruša-Hámre
NEZABUDNITE sa podpísať aj v oddieloch určených pre výpočet sumy 2% z dane daňového priznania. Ak tam bude chýbať Váš podpis, peniaze nám nebudú poukázané.

Podobným spôsobom postupujú právnické osoby (firmy), ak sa rozhodnú poukázať 1% z dane pre náš projekt cyklotrás. Právnické osoby majú možnosť rozdeliť svoj podiel zaplatenej dane medzi viacerých prijímateľov 1% z dane.

Ďakujeme…..

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *