Daruj 2% z dane na údržbu cyklotrás Bajkom k tajchom

Znovu tu máme obdobie, kedy bilancujeme svoje príjmy a máme možnosť ROZHODNÚŤ, kde sa použijú 2% z dane z príjmov zaplatenej v roku 2020.

V minulom roku ste sa rozhodli podporiť údržbu cyklotrás Bajkom k tajchom v celkovej sume 1779,63 EUR.   O použití vašich darovaných peňazí sme Vás informovali v samostatnom článku.

Ak sa rozhodnete poukázať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu, tak je potrebné zaslať do 30.04.2021 na vašu pobočku Finančného úradu SR (Daňový úrad) Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré ste dostali od vášho zamestnávateľa spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane.

POZOR !!! Tento rok je vo formulári Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane zmena v zaokrúhľovaní sumy v riadku 13. Suma na riadku 13 sa zaokrúhľuje matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa nasledujúceho čísla, ktoré nasledujú po nej tak, že:

a) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,

b) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

Nezabudnite sa podpísať na Vyhlásení. Bez podpisu bude vaše Vyhlásenie neplatné.

Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE  

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY 2% ZAPLATENEJ DANE 

Ak preferujete elektronické vypĺňanie tlačív, tak máte možnosť vyššie uvedené tlačivá vyplniť elektronicky na portáli Finančnej správy tu

Ak Daňové priznanie k dani z príjmov podávate na Finančný úrad SR samy, tak v oddiely VIII. (typ tlačiva A, strana 5.) alebo v oddiely XII. (typ tlačiva B, strana 12.) vyplňte nasledovné identifikačné údaje:

obchodné meno: Bajkom k tajchom
právna forma: občianske združenie
IČO: 42310504
SID: prázdne pole – nevyplňujete
ulica: Kopanice
číslo: 880
PSČ: 96661
obec: Hodruša-Hámre

NEZABUDNITE sa podpísať aj v oddieloch určených pre výpočet  sumy 2% z dane daňového priznania. Ak tam bude chýbať váš podpis, vaše peniaze nám nebudú poukázané.

Podobným spôsobom postupujú právnické osoby (firmy), ak sa rozhodnú poukázať 1% z dane pre náš projekt cyklotrás. Právnické osoby majú možnosť rozdeliť svoj podiel zaplatenej dane medzi viacerých prijímateľov 1% z dane.

Ďakujeme….

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com