Bajkom k tajchom

Dedičná štolňa Hoffer

Dedičná štolňa na odvodňovanie Bančianskych baní patriacich neskor to ťažiarstva Hoffer.

História a súčasnosť

Dedičná štôlňa na odvodňovanie Bančianskych baní patriacich neskôr do ťažiarstva Hoffer.

Vyústenie dedičnej štôlne ja na dne Vyhnianskej doliny pri vyhnianskom potoku pod osadou Banky v 585 m.n.m.

Dedičná štôlňa Hoffer patrí k najstarším dedičným štôlňam v rudnom revíri, prvá zmienka je z roku 1497, odvodňovala šachty a bane na žilných štruktúrach Hoffer-Ruml pod Bankami a tiež na dopravu rudy k stupovým úpravniam v doline. Vlastnilo ju ťažiarstvo Hoffer. Hell postavil na jej úrovni dvojicu vodostĺpcových čerpacích strojov , v 18.´- 19 stor. ťažba krachovala, definitívne sa prestala používať v roku 1858 . V roku 2010 bolo jej ústie zrekonštruované. Ústie štôlne je zapísané v zozname ako súčasť svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Zhrnutie:

  • Pamiatka UNESCO
  • Ústie je čerstvo zrekonštruované
  • O dedičnej štolni a jej úlohe v baníctve možno informovať prícestným posterom

Textový popis a fotografie v texte: Karsten Ivan 2010.

Poloha a okolie

'';

Máte návrhy na vylepšenie popisu zaujímavosti? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.