Dedičná štolňa Hoffer

Dedičná štolňa na odvodňovanie Bančianskych baní patriacich neskor to ťažiarstva Hoffer.

Vyústenie dedičnej štolne ja na dne Vyhnianskej doliny pri vyhnianskom potoku pod osadou Banky v 585 mnm.

Dedičná štolňa Hoffer patrí k najstarším dedičným štolniam v rudnom revíri, prvá zmienka je z roku 1497, odvodnovala šachty a bane na žilných štruktúrach Hoffer-Ruml pod Bankami a tiež na dopravu rudy k stupovým úpravniam v doline. Vlastnilo ju ťažiarstvo Hoffer. Hell postavil na jej úrovni dvojicu vodostĺpcových čerpacích strojov , v 18.´- 19 stor. ťažba krachovala, definitívne sa prestala používať v roku 1858 . V roku 2010 bolo jej ústie zrekonštruované.Ústie štolne je zapísané v zozname ako súčasť svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Zhrnutie:

  • Pamiatka UNESCO
  • Ústie je čerstvo zrekonštruované
  • O dedičnej štolni a jej úlohe v baníctve možno informovať prícestným posterom