Bajkom k tajchom

Dedičná štôlňa Moder v Kohútovskej doline

Mala odvodniť hlboké dobývky šachty Moder, ktorá bola medzi Baňou a Dômkami, ako aj okolitých baní na Kopaniciach nachádzajúcich sa pod úrovňou štôlne Forderniss, ktorá vyúsťuje pod časťou Dedina.

História a súčasnosť

Mala odvodniť hlboké dobývky šachty Moder, ktorá bola medzi Baňou a Dômkami, ako aj okolitých baní na Kopaniciach nachádzajúcich sa pod úrovňou štôlne Forderniss, ktorá vyúsťuje pod časťou Dedina.

Razená bola pravdepodobne od 18. storočia. K jej prerazeniu do hĺbok dobývok zo strany Kohútovskej doliny však nikdy nedošlo, pretože jej razenie muselo byť po vyrazení cca 1 kilometra chodby odstavené pre nedostatok čerstvého vzduchu. Naviac neprerazila žiadnu z očakávaných rudných žíl a ťažiarstvo Moder sa finančne položilo.
Nachádza sa v záhrade domu Turbína pri kríži. Dom „Turbína“ má meno skutočne od vodnej Peltonovej turbíny ktorá v ňom bola namontovaná niekoľko desiatok rokov ako pohon stupy. Voda k nej bola dovedená jarkom a potrubím so značným tlakovým spádom.

Dedičná štôlňa Moder je zapísaná v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Textový popis a fotografie v texte: Karsten Ivan 2010.

Poloha a okolie

'';

Máte návrhy na vylepšenie popisu zaujímavosti? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.