Dedičná štolňa Windischleuten

Dedičná štolňa na odvodňovanie Windischleutenských baní pri rovnomennej osade.

Vyústenie dedičnej štolne je na dne Vyhnianskej doliny vpravo pri štátnej ceste Štiavnica-Vyhne nad osadou Vindišlajtňa v 480 mnm.

Dedičná štolňa Windischleuten patrí k najstarším dedičným štolniam v rudnom revíri, prvá zmienka je z roku 1534 kedy je zmienená ako opustená a zatopená. Odvodňovala bane na žilných štruktúrach Windischleutenského žilníka a tiež slúžila na dopravu rudy k stupovým úpravniam vo Vindošlajtni. Vlastnilo ju mesto Štiavnica, v 18.- 19 stor. ťažba krachovala, definitívne sa prestala používať v druhej polovici 19. storočia. Ústie štolne je nepôvodné, uzavreté plechovými dverami.

Zhrnutie:

  • Ústie je relatívne v uspokojivom stave tesne vedľa cesty
  • O dedičnej štolni a jej úlohe vo Vindišlajtnianskom baníctve možno informovať prícestným posterom