Dom číslo 1 (č. popisné 579)

Nachádza sa na námestí Kalvárie v Banskej Hodruši pri hlavnej ceste Žarnovica-Banská Štiavnica.
Je to jeden z najstarších meštiackych domov, v súčasnosti s pavlačou a stajňami, viackrát prestavovaný. Slúžil aj ako ordinácia a byt banského lekára, poštová a prepriahacia stanica konskej pošty. Vedľa je bývalá hasičská zbrojnica, dnes predajňa potravín. Pred domom je socha sv. Jána z Nepomuku z 18 storočia.  V súčasnosti je zrekonštruovaný ako penzión „Banský dom“.