Bajkom k tajchom

Dopravná alebo Štôlňa sv. Antona z Padovy

Pôvodne dedičná štôlňa na odvodňovanie antoništôlnianskych baní, najvýznamnejšia Vyhnianska baňa na vzácne kovy, v náznakoch vidno zvyšky povrchových objektov a stúp tohto závodu.

História a súčasnosť

Pôvodne dedičná štôlňa na odvodňovanie antoništôlnianskych baní, najvýznamnejšia Vyhnianska baňa na vzácne kovy, v náznakoch vidno zvyšky povrchových objektov a stúp tohto závodu.

Vyústenie štôlne Antona Paduánskeho je na dne Vyhnianskej doliny vľavo pri štátnej ceste Štiavnica-Vyhne nad Vyhňami na tzv. Handli v 418 mnm.

Štôlňa Anton patrí k starým baniam rudnom revíri, pre tvrdosť žilnej výplne žily Hlavná Anton však zaznamenala rozkvet v 18. a 19. storočí. Prvá zmienka je z roku 1777 v súvislosti s prideľovaním banských mier. Tiež slúžila na dopravu rudy k stupovým úpravniam, ktoré k závodu patrili. Na tzv. Handli bola vybudovaná šnúra starších stupových úpravní, v prvej polovici 20. storočia na tie časy tiež veľmi moderná úpravňa. Intenzívnym razením a dobývaním bola čoskoro prepojená s baňami Hornohodrušského závodu. Na úrovni Anton štôlne bola vybudovaná koľajová dráha až do Hodruše. V roku 1856 v nej zabudovali Hellwigov vodočerpací stroj. Povrchové prevádzkové objekty boli opustené v 30 rokoch 20. storočia, baňu však Vyhnianski baníci používali ako prístupovú cestu do Hodrušských závodov až do konca 50-tych rokov 20. stor. V 60 rokoch v štôlni vybudoval geofyzikálny ústav SAV stanicu na meraní slapových síl, ktorá funguje dodnes. Ústie štôlne je lichobežníkového tvaru s kópiou vlysu A. Paduánskeho a lucernou nad ústím, uzavreté plechovými dverami. V roku 2010 bolo zrekonštruované miestnym obč. združením do stavu zo začiatku 20 storočia. Povrchové objekty správy závodu a úpravne sú zbúrané, obytné objekty a stupové úpravne sú v ruinách.

Zhrnutie:

  • Ústie štôlne je čerstvo zrekonštruované tesne vedľa cesty, areál je upravený aj na posedenie, o úlohe a histórii štolne informuje poster pri štôlni
  • Štôlňa je zapísaná v zozname technických pamiatok UNESCO

Textový popis a fotografie v texte: Karsten Ivan 2010.

Poloha a okolie

'';

Máte návrhy na vylepšenie popisu zaujímavosti? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.